Dofinansowania

Mój Prąd

Celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji.

W ramach programu można skorzystać z dofinansowania na:

 • mikroinstalacje fotowoltaiczne (2-10 kW)
 • magazyny energii
 • magazyny ciepła
 • systemy zarządzania energią EMS/HEMS

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających prąd na własne potrzeby. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych.

panele fotowoltaiczne

Moje Ciepło

„Moje Ciepło” to program skierowany do osób fizycznych przewidujący dofinansowania w ramach pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Współfinansowaniu inwestycji podlega zakup/montaż:
 • pomp gruntowych
 • pomp powietrze-powietrze
 • pomp powietrze-woda
 • buforów oraz zbiorników c.w.u.
W ramach projektu w formie dotacji można uzyskać do 30% albo 45% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 21 tyś. zł na jedną inwestycję.

Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Jego głównym zadaniem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności enegetycznej domów jednorodzinnych. W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie z zakresu:
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła, zakup i montaż nowej instalacji grzewczej,
 • wentylacja mechaniczna,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
Z programu można pozyskać do 66 000 zł w podstawowym, 99 000 zł w podwyższonym poziomie, do nawet 135 000 zł w najwyższym poziomie finansowania.

DOFINANSOWANIA DLA ROLNIKÓW

DOFINANSOWANIA DLA ROLNIKÓW

Agroenergia

Celem programu jest zwiększenie energii produkowanej ze źródeł odnawialnych zainstalowanych w gospodarstawach rolnych. Program skierowany jest do:
 • osób fizycznych, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych pomiędzy 1 ha, a 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prowadzą osobiście gospodarstwo rolne.
 • osób prawnych, które są właścicielami lub dierżawcami nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych pomiędzy 1 ha, a 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
Dofinansowanie obejmuje inwestycje polegające na zakupie i montażu:
 • instalacji fotowoltaicznych o mocy z przedziału 10 – 50 kW,
 • instalacji wiatrakowych o mocy z przedziału 10 – 50 kW,
 • instalacji pomp ciepła o mocy z przedziału 10 – 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który określa zakres przedsięwzięcia;
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 • magazynów energii dla wyżej wymienionych instalacji,
Dotacja związana jest z mocą planowanej inwestycji:
 • od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20% wartości inwestycji, maksymalnie 15 tys. zł,
 • od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13% kosztów przedsięwzięcia, maksymalnie 25 tys. zł.

Ulga w podatku rolnym

Z programu mogą skorzystać rolnicy oraz osoby posiadające grunty rolne, którzy płacą podatek rolny od gruntów. Ulga pozwala odliczyć 25% udokumentowanych wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Odliczenia moga być dokonywane co roku, aż do momentu wykorzystania przysługujących środków, jednak nie dłużej niż przez okres 15 lat. Ulga jest odliczana od kwoty należnego podatku rolnego, obejmuje inwestycje już ukończone, przysługuje na te instalacje, które będą produkować prąd na potrzeby produkcji rolnej.